AtarashiiOpracowanie Volanu
#1
I. Krótki Opis
olan jest religią opartą o panteon złożony z dziesięciu smoczych bóstw. Na jego czele stoi Praojciec Duronor oraz Pramatka Atariia. Religia Volanu oparta jest na naukach smoków zebranych w księdze zwanej „Smoczym Kanonem” . Volanie wierzą, że dzięki życiu w zgodzie z zasadami Volanu, ich dusze po śmierci trafią do Avaroku, gdzie zaznają wiecznej szczęśliwości. Ci zaś, którzy nie podążają ścieżkami smoków trafią do Illumvidd, gdzie zostaną pochłonięci przez Demony.
16.01.2020, 23:01
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Volanu
#2

II. Wierzenia
olanie wierzą w dziesięć smoczych bóstw, które uosabiają magię oraz wszystkie żywioły. Pośród ich panteonu znaleźć można pięć bóstw męskich oraz pięć bóstw damskich. Według wierzeń, bogowie odeszli do mitycznego Avaroku, krainy wiecznej szczęśliwości i dobra, lecz nadal czuwają nad losami ludzi i prowadzą ich poprzez objawienia Drakenglarów oraz nauki głoszone przez Drakonów.
Według wiary Volanu, świat i ludzie są tworami smoków, które chciały dzielić się swoim istnieniem z innymi. Jako, że wszystko jest dziełem boskiego stworzenia, winno być traktowane z szacunkiem. Według nauk Volanu należy podążać drogą smoków: dzielić się i pomagać innym, tak jak smoki podzieliły się swoim istnieniem, wybaczać błędy i potknięcia, jako że nawet smok może je popełnić oraz szerzyć mądrość przekazywaną przez smoki.

Volan a Mędrcy
Mędrcy uważani są przez Volanów za cielesnych wysłanników Smoków. Posiadają oni jakieś zadanie, które nadał im smok, a ich obowiązkiem jest je spełnić.
Mimo tego, nie uważają oni Mędrców za nic więcej niż posłańców i sługi smoków. Starają się więc nie przeszkadzać im w wykonywaniu zadań, jednocześnie nie czcząc ich, jako że nie są sługami bezpośrednio Smoczych Bóstw.
Każdy mędrzec otrzyma jednak dach nad głową oraz porcję strawy, jeśli zawita w kościele Volanu.

Według Volanu, ludzie który żyją w zgodzie z przykazaniami i naukami smoków trafiają do Avaroku – krainy wiecznej szczęśliwości stworzonej przez smoki, gdzie będą mogli przez wieczność kąpać się w blasku boskiej chwały.  Pozostali trafią zaś do Illumvidd – krainy stworzonej przez Upadłego Czempiona i Ojca Demonów Thorna, gdzie przez wieczność będą trwali w chorobie i nieszczęściu, stając się pokarmem dla demonów.
Najświętszą księgą Volanu jest „Smoczy Kanon”. Zawiera one zbiór mądrości smoków, mity oraz opowieści religijne, modlitwy oraz opisy ceremonii i rytuałów Volanu.

Smocze bóstwa:
 • Duronor – Smok Czystej Magii, Stworzyciel Przestworza Świata, Praojciec wszelkiego istnienia. Jest niezwykle mądry i spokojny, nigdy nie unosi się w gniewie czy emocjach. Uważany za patrona ojcostwa, nauczycieli oraz mądrości życiowej.
 • Ataria – Smoczyca Czystej Magii, Stworzycielka Podstawy Świata, Pramatka wszelkiego istnienia. Jest miłosierna, wybaczająca i kochająca, potrafi wybaczyć każdy błąd swoim dzieciom. Uważana za patronkę kobiet, płodności, położnych oraz matek.
 • Eldhafin – Smoczyca Ognia, Boska Tworzycielka. Jest niezwykle emocjonalna i namiętna, często ulega intuicji i zatraca się w wirze natchnienia. Uważa się ją za patronkę rzemieślników, twórców, wynalazców oraz kochanek.
 • Erercez – Smok Ziemi, Pan Natury i Zieleni. Jest spokojny i opanowany, rzadko poddając się emocjom, jednocześnie będąc niezwykle upartym. Uważany za patrona natury, lekarzy, zielarzy, rolników oraz rozsądku.
 • Ilhezin – Smoczyca Wody, Strażniczka Czystości i Ofiarodawczyni Rzek. Jest niewinna, szlachetna i posiada niezachwiane poczucie moralności, będąc także  niezwykle surowa i nieprzejednana.  Uznaje się ją za patronkę dziewictwa, moralności, obietnic, a także dziewic i dziewczynek.
 • Vindfehn – Smok Wiatru, Pan Wiatrów i Wolności. Jest beztroski, zmienny i rozmarzony, posiada dużą dumę oraz niezaspokojoną ciekawość. Uznawany za patrona wolności, artystów, posłańców oraz chłopców i nastolatków.
 • Abaddon – Smok Błyskawic, Smoczy Wojownik, Stworzyciel Bestii. Jest agresywny, buty, odważny i skory do walki, jednocześnie posiadając dumę, respekt i rozwagę wojownika. Uznawany jest za patrona walki, wojny, konfliktów, a także żołnierzy, wojowników i poborców podatkowych.
 • Lumaat – Smoczyca Światła, Przynosząca Sprawiedliwość i Ofiarodawczyni Pokoju. Jest wyrozumiała, empatyczna,  cierpliwa i sprawiedliwa, lecz czasem także apodyktyczna i arbitralna.  Uważana za patronkę sprawiedliwości, pokoju, sędziów, katów, dyplomatów, a także rachmistrzów i księgowych.
 • Myrkur – Smok Ciemności, Martwy Pan Mądrości i Esencja Avaroku. Cechuje się niezwykłą roztropnością, wiedzą, inteligencją, a także przebiegłością i pragmatyzmem. Uznawany jest za patrona wiedzy, przebiegłości, badaczy, uczonych oraz grabarzy.
 • Tenembra – Smoczyca Cienia, Ofiarodawczyni Emocji i Córka Mądrości. Jest kreatywna, energiczna, emocjonalna i szybka w działaniu, jednocześnie posiadając niezwykłą przenikliwość i przytomność umysłu. Uznawana jest za patronkę przenikliwości, sprytu, alchemików, lichwiarzy, karczmarzy oraz złodziei.
16.01.2020, 23:06
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Volanu
#3

III. Obyczaje
wyczaj każe Volanom modlić się do Duronora o świcie oraz o zmierzchu, składając mu podziękowania za każdy przeżyty dzień.  Równo w południe powinno się także przerwać prace, by przez kolejne dziesięć minut odmawiać „Dziesięć Łusek” – dziesięć krótkich, jednominutowych modlitw do każdego ze smoczych bóstw.  

Podczas wszelkich modlitw oraz ceremonii religijnych Volanie powinni wykonywać smoczy znak – specjalne złożenie rąk, które ma przypominać rozłożone smocze skrzydła. Wykonuje się go przez nałożenie nasady lewej dłoni na zewnętrzną część dłoni prawej (tuż powyżej nadgarstka), splecenie kciuków oraz rozłożenie szeroko pozostałych palców. Zwykle gest ten wykonuje się, na wysokości klatki piersiowej (czasem nawet kładąc na niej ręce).

W kościołach, równo w południe, godzinę przed zmierzchem oraz godzinę po świcie, Drakoni odprawiają ceremonię zwaną Smoczym Dziękczynieniem, podczas której wierni ustawiają się w rzędach, zwróceni w stronę jednego ze smoków i przez dziesięć minut, razem z kapłanem, odprawiają modły do niego. Potem następuje zwrócenie w stronę kolejnego smoka i obrządek jest powtarzany, dopóki każdy ze smoków nie otrzyma swojej modlitwy. W ceremonii Smoczego Dziękczynienia powinno się po uczestniczyć co najmniej raz na dziesięć dni.
Czasem przeprowadza się także specjalne „Dziękczynnienia”, skierowanego do konkretnego bóstwa (lub do wszystkich) w intencji jakiejś sprawy. Zwykle takie ceremonie są zamawiane przez jakąś osobę lub organizację. Wymagają one dokonania dobrowolnej darowzny.
16.01.2020, 23:07
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Volanu
#4

IV. Miejsca kultu
olan nie posiada szczególnych wymagań dotyczących położenia swoich miejsc kultu. Rytuały i obrządki sakralne przeprowadzane są w budynkach religijnych zwanych kościołami oraz katedrami.
Choć wielkość, typ budulca i styl budowli mogą różnić się znacznie pomiędzy poszczególnymi kościołami, wszystkie budowane są na planie okręgu. W środku każdego znaleźć można dziesięć kaplic – każda z nich poświęcona jest innemu smoczemu bóstwu. Po prawej od wejścia umieszcza się kaplice dedykowane smoczycom, po lewej zaś smokom. Wejście do kościoła zwykle znajduje się naprzeciwko kaplic smoczych bóstw, którym jest poświęcony dany budynek. Najczęściej można spotkać kościoły poświęcone Duronorowi i Atarii.
Wszelkie budynki przykościelne, które potrzebne są dla prawidłowego działania kościoła (magazyny, pomieszczenia gospodarcze, plebanie, dormitoria adeptów itd.) ustawiane są za kościołem. Zwykle tworzone są na planie przypominającym smocze skrzydła, które „wyrastają” z kościoła. Końcówki budynków na „skrzydłach” wskazują odpowiednio północny-wschód i północny-zachód.
16.01.2020, 23:14
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Volanu
#5

V. Hierarchia i Kapłaństwo
ościół Volanu przyjmuje w swoje szeregi kobiety i mężczyzn, pozwalając im zostać kapłanem niezależnie od płci. Rozróżnia się jednak kościoły damskie, gdzie posługę pełnią jedynie kobiece kapłanki oraz kościoły męskie, gdzie posługę pełnią jedynie kapłani męscy. Niezwykle rzadko spotkać można kościoły w których pełnią posługę obie płcie.

Celibat Drakonów
Drakoni  nie mogą się żenić ani zakładać rodzin. Doradza się im wstrzemięźliwość w uczuciach oraz oddzielenie sfery fizycznej od duchowej. Zwykle jednak nie potępia się okazyjnych rozluźnień napięcia przy użyciu usług nierządnic, pod warunkiem że nie następuje to z byt często.

Choć na szkolenie kapłańskie nie istnieje górny limit wieku, zwykle przyjmuje się dzieci w wieku od dziesięciu do dwunastu lat. Po przyjęciu i złożeniu wstępnych ślubów, uzyskują oni miano Smoczego Adepta. Od tego czasu, przechodzą oni długie, dziesięcioletnie szkolenie. Uczą się oni na pamięć modlitw i wierzeń Volanu, studiują stare pisma oraz nabywają umiejętności odpowiednich dla kapłana Volanu. W tym czasie pełnią także posługę w kościele, w którym pobierają nauki.
W przypadku przyjęcia adeptów starszych lub całkiem dorosłych, szkolenie może być znacznie krótsze, jako że starci Adepci posiadać mogą już pewne umiejętności oraz dojrzałość potrzebną na zostanie kapłanem.
Po zakończeniu szkolenia, uzyskuje się miano Drakona lub Drakonii, po czym następuje przydział do jednego z kościołów w Atarashii (zwykle do tego, w którym pobierało się nauki lub jednego z pobliskich). Prócz posługi w kościele istnieje możliwość podjęcia „Wędrówki”, w której przemierza się świat, głosząc słowo smocze w wioskach i małych miastach.
W trakcie posługi i wykonywania obowiązków kapłańskich istnieje możliwość otrzymania tytułu Drakona Wyższego. Zwykle tytuł ten otrzymuje główny kapłan w kościołach, gdzie istnieje więcej niż jeden Drakon lub w uznaniu za jakiegoś rodzaju zasługi.
Powyżej Drakonów i Drakonów Wyższych stoi Arcydrakon. Jest to kapłan, który zarządza wszystkimi kościołami i kapłanami danego regionu. Zwykle swoją siedzibę ma w największym mieście regionu. Ponieważ podział na regiony nie jest stały i zależy od liczby kapłanów w danym miejscu, liczba Arcydrakonów może wynosić od dwudziestu do niemal pięćdziesięciu w całym Atarashii.

Smocze Żywioły
Istnieją następujące Smocze Żywioły:
 • Smoczy Żywioł Ognia
 • Smoczy Żywioł Wody
 • Smoczy Żywioł Powietrza
 • Smoczy Żywioł Ziemi
 • Smoczy Żywioł Błyskawicy
 • Smoczy Żywioł Światła
 • Smoczy Żywioł Cienia
Ciemność nie jest Smoczym Żywiołem, jako że według świętych tekstów, istniał tylko jeden smok Ciemności, a jego żywioł został mu odebrany. Dlatego też tak w naturze, tak w Volanie nie istnieje Smoczy Żywioł Ciemności


Powyżej Arcydrakonów stoją Mistrzowie Smoczych Żywiołów. Jest ich jedynie siedmiu, każdy z nich dzierży tytuł „Smoczego Żywiołu” związany z żywiołem, którego jest mistrzem( „Smoczy Ogień”, „Smocza Woda”) Są to najwyżsi zwierzchnicy Volanu.
Siedmiu Mistrzów Smoczych Żywiołów tworzy Radę Volańską. Jest ona najwyższym organem zarządzającym oraz decyzyjnym. Wszelkie zmiany dotyczące doktryn religijnych, święceń kapłańskich oraz postanowień i rozstrzygnięć związanych z Volanem uchwalana jest właśnie przez Radę.

Prócz zwykłych kościołów Volanu, istnieje także cały szereg pomniejszych zakonów oraz bractw Volańskich. Każde z nich może posiadać własną, wewnętrzną hierarchię i podziały. Nie są oni jednak uznawani za kapłanów Volanu i nie otrzymują tytułu Drakona.
Wszystkie tego typu zakony i bractwa odpowiadają bezpośrednio przed Radą Volańską.

16.01.2020, 23:30
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Volanu
#6

VI. Dodatkowe Informacje
 • Główna katedra i oficjalna siedziba Mistrzów Smoczych Żywiołów znajduje się w Greathard.
 • Najważniejszą, świętą liczbą w Volanie jest liczba 10. Wszelkie modlitwy oraz różnego rodzaju obrządki religijne bazowane są wokół owej liczby.
 • Główną księgą, na której opiera się Volan, jest „Kanon Volanu”, zwany także „Kanonem Smoków”. Według ustnie przekazywanych legend, pierwotna wersja została spisana na dziesięciu smoczych łuskach, po jednej od każdego ze Smoczych Bóstw.
 • Choć zasięg Volanu obejmuje całe Atarashii, największe skupiska wyznawców tej religii znaleźć można w rejonach Greathard, Perony , Valen oraz Grimssdel.

24.03.2020, 20:35
Przeczytaj Znajdź
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości

formularz kontaktowy / Oznacz wszystkie działy jako przeczytane / Wersja bez grafiki