AtarashiiOpracowanie Thornanu
#1
I. Krótki Opis
hornan to wiara oparta o kult Thorna – człowieka-boga o dwóch obliczach. Thorn uznawany jest za mitycznego czempiona ludzi, który w trakcie swojego życia znalazł sposób na ujarzmienie magii i pokonanie smoków. Religia Thornanu oparta jest o „Księgę Dogmatów”, która składa się z dwóch części: „Świadectwa Przodków” oraz „Woli Thorna”. Thornanie wierzą, że jeśli będą żyć w zgodzie z dogmatami i podążać jedną ze ścieżek Thorna, ich dusze po śmierci trafią do Avaroku, gdzie wraz z przodkami będą mogli zaznać wiecznego odpoczynku.
17.01.2020, 23:30
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Thornanu
#2

II. Wierzenia
hornanie wierzą w boga imieniem Thorn, Czempiona Ludzkości i mitycznego proroka, który prowadził ludzkość. Według Thornanu, bóg posiada dwa oblicza, które są jego częścią i razem stanowią całość jego jestestwa. Według wierzeń, rozszczepienie osobowości Thorna nastąpiło, na skutek klątwy rzuconej przez złego smoka ciemności Myrkura.
Pierwsze oblicze Thorna zwane jest Porządek. Uosabia ono dobro i wolność. Ta część boga kocha ludzi i chce zapewnić im możliwość wyboru. Optymistycznie wierzy ona, że człowiek postawiony przed wyborem, postanowi być częścią porządku i wybierze czynienie dobra.
Drugie oblicze Thorna nazywane jest Chaos. Wie ono, że ludzkość niezwykle łatwo ulega emocjom oraz gniewowi, często wybierając swój własny dobrobyt ponad dobrobyt wszystkich. Według tej części, człowiek jest egoistyczny i samolubny, a z innymi współpracuje tylko, jeśli nie ma wyjścia. Dlatego stawia on przed ludźmi zagrożenia, dzięki którym będą łączyć się i współpracować.
Bardzo ważną częścią religii jest kult własnych przodków. Według Thornanu wszyscy ludzie są krwią Thorna. Oznacza to, że powinno się utrzymywać cześć i respekt wobec każdego ze swoich zmarłych krewnych.  Należy pamiętać ich imiona, utrzymywać w dobrym stanie tablice przodków oraz odprawiać rytuały na ich cześć. Thornanie wierzą, że dopóki o kimś istnieje pamięć, może on żyć wraz z rodziną, utrzymując nad nimi opiekę i prowadząc rodzinę ku dobru.
Prócz Thorna, czci się także jego przodków, zwanych Świętymi Przodkami, oraz pamięć o nich. Owych przodków jest pięciu:
 • Sverdkappi – Dziad Thorna. Mityczny wódź, który zjednoczył wszystkie plemiona ludzi. Dzięki jego sprytowi i woli poznał on sekret władania magią, który ukrywały smoki. Według legend założył on Adalborg – największe miasto ludzi. Uosabia on Spryt.
 • Fyrsyndagr – Syn Sverdkappiego oraz wój Thorna. Przejął obowiązki Wodza po swoim ojcu. Dzięki swojej rozwadze i sprytowi powiększył on terytoria ludzi aż za góry Rdzenia Świata. Według legend nie istniał spór czy problem, którego nie był w stanie rozwiązać. Uosabia on Rozwagę.
 • Annarkappi – Syn Sverdkappego oraz wój Thorna. Podjął on obowiązki Wojownika i przewodził wojskom ludzi w walce z Bestiami. Według legend posiadał on silną wolę i nieskalany honor, nigdy nie łamiąc danego słowa czy walcząc nieuczciwie. Uosabia on Honor.
 • Galdramadur - Syn Sverdkappego oraz wój Thorna. Podążał on ścieżką Maga, badając magię i świat. Według legend posiadał on niezwykłą inteligencję, wiedzę i mądrość. Rozwinął on niezwykle wiedzę o świecie oraz posiadał niezrównane zdolności magiczne. Uosabia on Wiedzę.
 • Sasemtengis – Córka Sverdkappiego, bliźniaczka Galdramadura oraz Matka Thorna. Podążała ona ścieżką Trójbalansu, studiując każdą ze ścieżek. Według legend nie było piękniejszej i rozważniejszej kobiety. Dzięki jej silnej woli, udało jej się przechytrzyć smoki i wymusić na nich przysięgę nauki jej dziecka. Uosabia ona Silną Wolę.
Według Thornanu, istnieje pięć Cnót. Każda z nich jest uosabiana przez jednego z przodków i każda jest równie ważna w życiu każdego człowieka. Cnoty te to: Spryt, Rozwaga, Honor, Wiedza i Silna Wola. Według wierzeń, jeśli posiada się wszystkie cnoty, jest się człowiekiem dobrym i prawym, zasługując na dar wolnej woli.

Thornan a Mistycy i Szamani
Mistycy nie cieszą się specjalnymi przywilejami z samego tytułu posiadania magii Ciemności. Są jednak chętnie przyjmowani przez Borgi, często znacznie łatwiej osiągając święcenia kapłańskie. To samo dotyczy Szamanów, których Thornanie sami zachęcają do wstępowania na ścieżkę kapłaństwa.

Każdy powinien starać się kierować Cnotami w życiu i stać się godnym wolnej woli, by po śmierci móc dołączyć do swoich przodków w Avaroku – stworzonej przez Thorna krainie pełnej ciepła i spokoju, w której nie istniał ból i skąd można było prowadzić swoja rodzinę właściwą drogą. Jeśli odniosło się porażkę w owych staraniach, zostawało się na ziemi jako duch. Dopóki taka dusza nie dokończyła swoich starań i nie stała się godna, dopóty nie mogła ona dostać się do Avaroku. Jeśli zaś nie podjęło się nawet próby, po śmierci trafiało się do Illumvidd – krainy wypełnionej Ciemnością, gdzie dusza stawała się pożywką dla Demonów, a wieczny ból i cierpienie niszczyły wolę i wolność.
Według Thornanu istnieją trzy Prawe Ścieżki, którymi może podążać człowiek  i dzięki którym kultywuje on Cnoty. Każda ze ścieżek reprezentuje inny aspekt życia człowieka i społeczności:
 • Ścieżka Wodza – Oznacza zarządzanie zasobami, kierowanie ludźmi, przewodzenie im, a także pilnowanie by społeczność dobrze funkcjonowała. Ci, którzy podążają tą ścieżką muszą posiadać Rozwagę i Spryt. Tą ścieżką podążają przywódcy, handlarze i kupcy, administratorzy i urzędnicy, a także właściciele przybytków oraz ziem.
 • Ścieżka Wojownika – Oznacza walkę, pracę ciała, odważne stawianie czoła niebezpieczeństwom, a także obronę i niesienie pomocy słabszym. Ci, którzy podążają tą ścieżką muszą posiadać Honor i Silną Wolę. Tą ścieżką podążają żołnierze i wojownicy, rzemieślnicy i wyrobnicy oraz służba.
 • Ścieżka Maga – Oznacza naukę, prowadzenie badań, utrzymywanie wiedzy, a także mądrość i wiedzę tajemną. Ci, którzy podążają tą ścieżką muszą posiadać Wiedzę i Rozwagę. Tą ścieżką podążają badacze i nauczyciele, alchemicy i wynalazcy, magowie i skrybowie, a także mistrzowie sztuk medycznych i artystycznych.
Istnieje także możliwość podążania ścieżką Trójbalansu, studiując każdą ze ścieżek i częściowo podążając po każdej z nich. Jest to niezwykle trudne, jako że wymaga wszystkich pięciu Cnót oraz niesamowitego zaangażowania.
Religia Thornanu oparta jest o Księgę Dogmatów – potężny zbiór religijnych tekstów, mitów, modlitw oraz przypowieści. Księga ta składa się z dwóch części: Świadectwa Przodków, które opowiada o wydarzeniach przed narodzinami Thorna, posiada teksty dotyczące czci przodków i obrządków z nimi związanymi, oraz Woli Thorna, w której znaleźć można mity dotyczące życia Czempiona Ludzkości, opis Prawych Ścieżek, wskazówki dotyczące poprawnego interpretowania tekstów oraz podążania za Thornem oraz niezliczoną ilość religijnych modlitw i przypowieści.
17.01.2020, 23:41
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Thornanu
#3

III. Obyczaje
wyczaj każe codziennie odmówić pięcioczęściową modlitwę zwaną Modlitwą Pięciu Filarów. W niej wyznawca dziękuje Thornowi, Świętym Przodkom, wspomina swoich pięciu ostatnich przodków oraz prosi Porządek o pomoc w byciu lepszym człowiekiem. Odmówienie każdej części trwa około dziesięciu minut. Mimo, że Księga Dogmatów nie specyfikuje, jak ma być odmawiana modlitwa, można wyodrębnić dwa najpowszechniejsze sposoby odmawiania. Pierwszym z nich jest odmówienie modlitwy na raz, z rana, wieczorem lub w południe. Drugim odmawianie każdej części oddzielnie, co równą ilość czasu, tak by pierwsza część została odmówiona po przebudzeniu, a ostatnia tuż przed zaśnięciem.
Podczas odmawiania modlitw lub uczestniczenia ceremonii, Thornanie wykonują znak Thornanu. Przykładają oni zaciśniętą lewą pięść knykciami do nasady prawej, otwartej ręki. Symbol ten odnosi się do dualnej natury Thorna, gdzie otwarta dłoń oznacza Porządek, a zaciśnięta Chaos.
Modlitwy oraz ceremonie Thornanu są sprawą niezwykle indywidualną i personalną. Każdy modli się osobno i niezwykle rzadko przeprowadza się zbiorowe ceremonie. Najczęściej odprawianą ceremonią jest Ceremonia Wspomnień: Wierzący udaje się do Borgu i modli się najpierw przed głównym ołtarzem, a później przed każdym z  ołtarzy przodków, wykonując rachunek swojego sumienia, rozliczając swoje zachowania w stosunku do Cnót ,wspominając przodków oraz prosząc Thorna o pomyślność. Ceremonie tą powinno się odprawiać co pięć dni.
Najczęstszym obrządkiem zbiorowym jest Tunglykvr, zwana także Ceremonią Pełni Księżyca. Wykonywana jest co pełnię księżyca. Wierni zbierają się wtedy w Brogu i prowadzeni przez kapłana, wykonują długą pieśń modlitewną zwaną Pieśnią Księżyca, która opisuje Żywot Thorna i wszystkich jego przodków. Ceremonia trwa  około trzy godziny, zależnie od ilości uczestniczących. Podczas modłów, każdy wierzący zamienia się miejscami zgodnie z ruchem księżyca. Thornan, który znajduje się najbliżej ołtarza, przyjmuje błogosławieństwo od kapłana dla siebie i swoich przodków, po czym zmienia miejsce. Czynność ta wykonywana jest, dopóki wszyscy uczestniczący nie otrzymają błogosławieństwa.
17.01.2020, 23:44
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Thornanu
#4

IV. Miejsca Kultu
hornan nie posiada szczególnych wymagań dotyczących położenia swoich miejsc kultu. Wszelkie obrządki i ceremonie religijne przeprowadzane są w budynkach zwanych Borgami (Borg w liczbie pojedynczej.)
Teren Borgu jest otoczony wysokim, ozdobnym murem, na którym zwykle maluje się lub rzeźbi runy na wzór tych, które znajdowały się na murach Adalborgu. W murze znajdują się cztery wieże rozmieszczone w najdalszych punktach murów wskazujących kierunki pośrednie, oraz cztery bramy z każdej strony świata.
W murach Borgu mieści się zazwyczaj wiele budynków, w tym dormitoria, budynki użyteczne, plebanie i magazyny, sprawiając, że kompleks świątynny jest niemal samowystarczalny w krótkich okresach czasu.
Centralne miejsce zajmuje budynek świątyni. Jest on zbudowany na planie okręgu, z trzema wejściami kolejno od strony północnej, zachodniej i południowej.  Środek świątyni można podzielić na dwie części: część zachodnią, na którą składa się wielka sala z głównym ołtarzem (zazwyczaj umiejscowiony naprzeciwko zachodniego wejścia) oraz część wschodnią, złożoną z pięciu kaplic poświęconych Świętym Przodkom.
Na samym środku dachu Borgu znajduje się także główna wieża. Na jej szczycie znajduje się mała kapliczka poświęcona Thornowi, zwana Kaplicą Pokuty. By się do niej dostać, należy pokonać pięćset stopni schodów.
17.01.2020, 23:46
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Thornanu
#5

V. Hierarchia i Kapłaństwo
hornan przyjmuje w swoje szeregi tak mężczyzn, jak i kobiety. Nie istnieje także żaden podział według płci - wszystkie Borgi są koedukacyjne. By szkolić się na kapłana Thornanu nie są potrzebne żadne szczególne predyspozycje.
Szeroko przyjętym zwyczajem jest przyjmować dzieci w wieku pięciu do dziesięciu lat. Takie dziecko staje się Uczniem. Przez następne pięć lat żyje ono na terenie świątyni, ucząc się najważniejszych prawd Thornanu, studiując Księgę Dogmatów i starając się żyć skromnie.
Gdy zakańcza się okres bycia Uczniem, nadchodzi czas Prób Cnót. Do prób mogą także podejść ci, którzy nie są Uczniami (lub byli za starzy by nim zostać), lecz nadal chcą zostać kapłanami Thornanu. Próby składają się z pięciu części, z których każda testuje inną Cnotę, lecz brak jest dokładnie określonych ram testów, przez co próby mogą różnić się znacznie pomiędzy świątyniami.

Małżeństwa Kapłańskie
Kapłanom Thornanu nie zabrania się brać ślubów oraz zakładać rodzin. Jednak według zarządzeń Rady Woli, kapłani mogą brać śluby jedynie  z innymi kapłanami Thornanu. Taki rodzaj ślubu zwany jest Małżeństwem Kapłańskim.


Przejście prób oznacza zostanie Poszukującym i otrzymanie wstępnych święceń. Taka osoba jest już uznawana za część duchowej społeczności Thornanu, lecz nie jest jeszcze pełnoprawnym kapłanem. Po otrzymaniu tytułu następuje wybór ścieżki, którą będzie się podążać.  Zwykle kapłani przeprowadzający Próby pozostawiają kandydatom rekomendacje na podstawie ich osiągnięć podczas testów.  Każdy Poszukujący ma do wyboru trzy rodzaje kapłaństwa, będące rozszerzeniem Prawych Ścieżek.
Pierwszą z nich jest Nuncjusz, odpowiadający ścieżce Wodza. Tego rodzaju kapłani zajmują się utrzymywaniem świątyń, prowadzeniem ceremonii, nauką wiernych oraz zarządzaniem majątkiem Borgu.
Drugą z nich jest Obrońca, odpowiadający ścieżce Wojownika. Tego rodzaju kapłani specjalizują się w walce przy użyciu miecza, włóczni i tarczy. Ich zadaniem jest strzec świątyni oraz porządku w jej okolicach, stanowiąc nieformalny odpowiednik straży miejskiej.  
Trzecią z nich jest Żerca, odpowiadający ścieżce Maga. Tego rodzaju kapłani zajmują się badaniem magii i nauki, prowadzeniem zapisków, kopiowaniem ksiąg oraz utrzymywaniem zbioru tekstów świątyni.
Wszyscy Mistycy podejmujący Próby są zachęcani do dołączenia do Obrońców, natomiast Szamani do Żerców.

Wewnętrzne nazewnictwo
Wszystkie rangi kapłanów Thornanu (prócz Proroka) są wewnętrzną sprawą Borgów i kapłanów. Choć nie są one tajne, niewielu poza samymi kapłanami odnosi się do innych kapłanów przy użyciu rang hierarchii. Dla większości zwykłych wierzących lub ludzi z zewnątrz, każdy kapłan Thornanu jest nazywany po prostu Nuncjuszem, Obrońcom lub Żercom zależnie od pełnionego rodzaju posługi.

Po wybraniu rodzaju kapłaństwa, Poszukujący przez kolejne pięć lat szkoli się w wybranych dziedzinach związanych z kapłaństwem. W trakcie swojej nauki, pomaga on w świątyni oraz podczas posługi kapłanów.  Gdy zakończy swoje szkolenie, uzyskuje on tytuł Podążającego oraz pełne święcenia kapłańskie. Od tego momentu jest on pełnoprawnym kapłanem Thornanu.
W trakcie pełnienia posługi i wykonywania obowiązków, istnieje możliwość uzyskania tytułu Znającego. By go otrzymać, należy wykazać się Cnotami oraz wybitnymi osiągnięciami w podczas posługi. W Borgach, gdzie posługę pełni więcej niż jeden kapłan, ta ranga nadawana jest najważniejszemu z nich.
Nad Znającymi stoją Głoszący. Każde piętnaście Borgów posiada jednego Głoszącego, który jest ich zwierzchnikiem i przed którym odpowiadają. Zwykle grupy Borgów są wybierane na podstawie bliskości do siebie (dzieląc się de facto na regiony).
Spośród Głoszących wybierane jest grono piętnastu Prowadzących. Stoją oni powyżej wszystkich kapłanów Thornanu, tworząc Radę Woli. Spośród nich zaś wybierany jest dożywotnio przewodniczący rady oraz najwyższy kapłan Thornanu zwany Prorokiem. Rada, na czele z  Prorokiem, stanowią ostateczny i najwyższy organ ustawodawczy i sądowniczy.
17.01.2020, 23:57
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Thornanu
#6

VI. Dodatkowe Informacje
 • Najważniejszymi liczbami w Thornanie są iczby 5 i 3.
 • Największa, główny Borg Thornanu znajduje się w Sohan.
 • Najwięcej wyznawców Thornanu znaleźć można w Azaracie, Sohan oraz Drvanul.
 • W Teolii nie ma ani jednego Borgu. Także wyznawcy Thornanu są tam rzadkością.
25.03.2020, 15:51
Przeczytaj Znajdź
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości

formularz kontaktowy / Oznacz wszystkie działy jako przeczytane / Wersja bez grafiki