AtarashiiOpracowanie Etherium
#1
I. Krótki opis
therium to system religijno-filozoficzny oparty na kulcie magii w jej starożytnej formie. Wyznawcy posiłkują się zapomnianymi tekstami i badaniami, chcąc odkryć istotę Etheru – tajemniczej substancji, mającej być pierwotną naturą magii. Religia oparta jest o księgę zwaną Derivitae Theoretica, w której spisane są wszystkie odzyskane zapiski z Magicae Theoretica – mitycznej pierwszej księgi, zawierającej całą prawdę świata.
24.03.2020, 18:10
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Etherium
#2

II. Wierzenia
przeciwieństwie do innych religii, Etherium nie uważa siebie samej za wiarę, lecz za wyższą formę nauki i sposobu na życie. Imitując struktury starych akademii i uniwersytetów, Etherium stosuje quasi naukowe podejście, które wspiera badanie magii, historii oraz innych dziedzin, jednocześnie narzucając możliwe tory i sposoby filozoficznego podejścia do nich.

Według Etherium, cały świat składa się z magii. W swojej pierwotnej formie zwana jest ona Etherem, zaś w naszym świecie występuje ona w postaci przetworzonej – jako mana i eter.  One zaś są podstawą świata i rzeczywistości.
Całość dogmatów, jakie wyznają Etherniści zawarte są w „Derivitae Theoretica”, ciągle zmieniającej się księdze, w której zapisywane są prawdy magii, świata oraz wszelkiego rodzaju teksty mające status prawd według religii. Księga jest często uzupełniana o nowe rozprawy,  teksty quasi naukowe oraz sprawozdania z „badań” przeprowadzanych przez wierzących. Wybór, które teksty trafiają do księgi, a które zostają odrzucone, należy do Rady Magii. Sama w sobie „Derivitae Theoretica” jest pozycją  mającą zastąpić utraconą, mityczną księgę „Magicae Theoretica”. Podstawę „Derivitae Theoretica” stanowią ponoć teksty odzyskane z pierwotnej księgi lub spisane na z pamięci przez tych, którzy pamiętali zapiski ze zgubionego tomu.
Według wierzeń, „Magicae Theoretica”  jest starożytnym tomem, spisanym przez pierwotnych magów.  W owym dziele znajdują się wszystkie mechanizmy rządzące światem, magią, eterem oraz każde możliwe zaklęcie. Według podań, księga dzieli się na trzy części:
 • Pierwsza z nich opisuje „Słowa Veratis” będące językiem Etheru. W tej części zawarty ma być słownik ze wszystkimi możliwymi słowami, składnią oraz wszystkimi możliwymi wyjątkami.
 • Druga opisuje wszystkie Thesis i Prawdy dotyczące Magii i Świata, zawiera wszystkie prawa rządzące przyrodą oraz sposoby na ich podporządkowanie. Zawiera także spis wszystkich zaklęć.
 • Trzecia część opisuje historię świata od jego powstania i całą wiedzę ludzkości.
Etherium nie wyznaje bogów. Czci jednak postacie pierwotnych magów zwanych Sanctus Septem, którzy według wierzeń okiełznali magię. Według zapisków jest ich siedmiu, każdy z nich zaś jest patronem innego rodzaju magii lub dziedziny.
24.03.2020, 18:22
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Etherium
#3

III. Obyczaje
therium nie posiada jako takich mitów. Zamiast nich, wyznawcy posiadają Thesis – teksty, które są prawdziwe i potwierdzone według Etherium oraz Ypotesis – teksty, które najprawdopodobniej są prawdziwe, lecz nie zostały jeszcze potwierdzone. Wszystkie spisywane są przez wyznawców, wzorując się stylem uniwersytetów, w formie rozprawek, zapisów z badań i innych tekstów naukowych.
Etherium posiada własny, zapomniany język, który zwany jest „Słowami Veratis” lub „Słowami Prawdy”. Język ten uważany jest za język czystego Etheru i jako taki ma najtrafniej opisywać świat. Cały zapisany ma być w „Magicae Theoretica”. Obecnie język jest w większości zapomniany, a Etherniści starają się go odzyskać, odkryć i ponownie przetłumaczyć. Większość członków religii zna na pamięć znane Słowa Veratis, często używając je w mowie potocznej i starając się używać ich jak najczęściej w swoich „pracach naukowych”.
Etherium nie posiada jako takich modlitw czy rytuałów masowych pokroju mszy. Zamiast tego celebrację odbywa się poprzez „sympozja” i „debaty”:
 • Sympozja są rodzajem większych zgromadzeń, zwykle odbywających się w Dworze Magii. Podczas spotkania wyznawcy, którzy dokonali odkryć lub przygotowali nowe Ypothesis są zapraszani na podium, gdzie wygłaszają swoje prace, po których pozostali wierni zadają pytania i prowadzą dyskusję, starając się ocenić poprawność przedstawionej pracy. Na koniec zaś przedstawiane są najważniejsze zmiany i zarządzenia, jakie ratyfikowała Rada Magii (w tym nowo potwierdzone Thesis) od czasu ostatniego Sympozjum. Zwykle ten typ spotkań odbywa się raz na rok.
 • Drugim rodzajem zgromadzeń są debaty. Ilość ludzi biorących w nich udział może się różnić –mogą być tak małe jak dwu-trzy osobowe oraz tak duże jak czterdzieści lub więcej osobowe. W trakcie ich trwania, prowadzi się polemikę na zadany temat, często przytaczając fragmenty Thesis i Ypothesis jako argumenty, starając się dojść do konsensusu w jakiejś kwestii. Często wynikiem debat jest powstanie nowych Ypothesis. Jako, że forma ta jest mniej oficjalna, debaty pojawiają się niezwykle często (czasem nawet spontanicznie), zwykle w gronach lokalnych wyznawców religii.
Etherium posiada trzy dziedziny, które zwane są Dziedzinami Umagicznionymi. Są to dziedziny, które same w sobie nie wymagają umiejętności magicznych, lecz stanowią praktyczną część pracy, która potrzebna jest podczas zgłębiania prawd Etherium.  Każda z nich zapewniać ma odpowiednie umiejętności, by móc kontynuować dążenie do prawdy i wykonywać badania. Są to:
 • Medicor  – Pierwsza z dziedzin, obejmująca alchemię, zielarstwo, medycynę oraz wiedzę z zakresu biologii, chemii i podstaw fizyki. Osoby szkolone na Medicora zajmują się dostarczaniem różnego rodzaju wytworów alchemicznych i zielarskich potrzebnych do przeprowadzania rytuałów.
 • Scriptor – Druga z dziedzin, obejmująca skryptorstwo (skryba),  papiernictwo, świeczarstwo (produkcja świec) oraz  wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i podstaw chemii. Osoby szkolone na Scriptora zajmują się dostarczaniem papieru i świec potrzebnych do rytuałów oraz tekstów Etherium.
 • Artefaktor – Trzecia z dziedzin, obejmująca rzemieślnictwo w różnego rodzaju materiałach, od drewna, poprzez kości po metale i kamienie szlachetne oraz wiedzę z zakresu teorii inskrypcji , a także podstawową wiedzę matematyczną, fizyczną i biologiczną. Szkoleni na Artefaktora zajmują się dostarczaniem artefaktów używanych podczas rytuałów.
24.03.2020, 18:33
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Etherium
#4

IV. Miejsca Kultu
therium nie posiada miejsc kultu. Wyznawcy zwykle spotykają się w prywatnych domach lub w pokojach bibliotecznych, gdzie prowadzą debaty. Nie istnieją także żadne święte miejsca, jako że Etherniści uważają je za przejaw zaściankowości oraz fanatyzmu religijnego (a jak wiadomo, Etherium nie jest religią w ich mniemaniu).
Wyjątkiem jest Dworek Magii. Jest to potężny dwór szlachecki położony niedaleko zamku królewskiego, który jest oficjalną siedzibą Rady Magii oraz domem Archiprofessoris. Pełni ona rolę miejsca spotkań na coroczne sympozja oraz zawiera jedną z największych bibliotek świata, w której znaleźć można kopie każdej Thesis oraz wszelkie Ypothesis – także te, które zostały uznane za nieprawdziwe lub błędne.
Choć dostęp do biblioteki posiada każdy w stopniu co najmniej Adeptus Novi, większość zbiorów dostępna jest dopiero po osiągnięciu stopnia Magistrae.
Dodatkowo w dworze istnieje wiele pokoi gościnnych, w których mogą zatrzymać się wierni, którzy zdobyli stopień Magistrae. Wyjątkiem są uczniowie w stopniach niższych, którzy studiują bezpośrednio pod okiem wyższych stopniem (i są traktowani jako część jego zespołu).
24.03.2020, 18:37
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Etherium
#5

V. Hierarchia i Kapłaństwo
ażdy wyznawca posiada stopień, który określa jego poziom wtajemniczenia i zapoznania z materiałami Etherium.  W przeciwieństwie do pozostałych religii, nie istnieje tutaj coś takiego jak kapłaństwo czy też posługa kapłańska – każdy wyznawca otrzymuje dostęp do materiałów na swoim poziomie wtajemniczenia i ma za zadanie studiować je samemu lub pod okiem opiekuna lub nauczyciela.
Każdy nowy wyznawca otrzymuje stopień Discipulus, potocznie zwany „zerowym stopniem wtajemniczenia”. Zadaniem tego stopnia jest poznać podstawy związane z Etherium oraz zaznajomić się z najważniejszymi Thesis. Często następuje to pod okiem nauczyciela, zwykle w stopniu Magistrae. Gdy uczeń zdecyduje, że jest gotowy, zwoływane jest posiedzenie trzech wyznawców w stopniu co najmniej Magistrae, na którym egzaminują oni Discipulusa, chcąc ustalić czy pojął materiał oraz nauczył się go.
Po zdaniu egzaminu otrzymuje się pierwszy stopień wtajemniczenia zwany Adeptus Novi (potocznie mówi się do nich skrótowo „Novi”, a pełnego tytułu używa się jedynie w oficjalnych sytuacjach lub na piśmie). Ci, którzy uzyskali ów stopień wybierają jedną z Dziedzin Umagicznionych i studiują ją. Ten etap nauki trwa zwykle od roku do trzech lat. Studiowanie odbywa się zwykle pod okiem nauczyciela wybranej dziedziny. Gdy osiągnie się odpowiednią znajomość oraz biegłość, przystępuje się do kolejnego egzaminu, prowadzonego przez trzech wyznawców w stopniu co najmniej Magistrae, podczas którego sprawdzana jest zdobyta wiedza i umiejętności rzemieślnicze związane z dziedziną (często należy przygotować pokazowy twór związany z dziedziną).
Po otrzymaniu drugiego stopnia wtajemniczenia następuje wyspecjalizowanie się w nauce – wyznawca wybiera jeden z żywiołów, któremu zamierza poświęcić dalsze studia. Zależnie od wyboru, tytułuje się go rangą Adeptus dodając na końcu nazwę żywiołu w języku Etherium.

Specjalizacje żywiołów
Wybierając dany żywioł otrzymuje się jeden z poniższych tytułów:
 • Ziemia – Adeptus Terrae
 • Woda – Adeptus Aquae
 • Ogień – Adeptus Igne
 • Powietrze – Adeptus Venti
 • Błyskawica – Adeptus Fulgur
 • Światło – Adeptus Lucis
 • Ciemność i Cień – Adeptus Umbra
Potocznie używa się skrótowo „Adeptus”, stosując pełny tytuł jedynie w oficjalnych przypadkach lub na piśmie.

Specjalizację często odbywa się samemu lub (znacznie rzadziej) pod okiem nauczyciela, który specjalizuje się w wybranym żywiole. Ta część nauki trwa minimum od pół roku do czterech lat. Gdy wyznawca uzna, że opanował wystarczająco wybrany żywioł, może przystąpić do egzaminu, który odbywa się raz w roku po sympozjum. W jego trakcie komisja złożona z siedmiu Professoris sprawdza wiedzę i umiejętności wyznawcy. Do egzaminu należy przygotować także Ypothesis będące wynikiem dotychczasowych badań i nauki, które także zostanie poddane ocenie.
Osiągając trzeci stopień wtajemniczenia, otrzymuje się tytuł Magistrae, do którego dodaje się specjalizację żywiołu (np. „Magistrae Igne”, „Magistrae Venti” itd.) . Osiągając ten stopień, wyznawca uznawany jest za pełnoprawnego badacza i nauczyciela, który ma odpowiednie umiejętności by szkolić innych. Po osiągnięciu tego stopnia wielu wyznawców decyduje się nie podążać wyżej, lecz zająć się szkoleniem innych i używaniem swojej wiedzy by pogłębiać zrozumienie Etherium. Dalsze studiowanie nad materiałem i badania prowadzi się samemu, bez pomocy nauczycieli. By móc uzyskać wyższy poziom wtajemniczenia, Magistrae musi wyszkolić co najmniej jednego ucznia, który osiągnie drugi stopień wtajemniczenia oraz posiadać co najmniej trzy Ypothesis przedstawione na sympozjum, które zostaną uznane za wysoce prawdopodobne. Po spełnieniu owych warunków, podczas spotkania Rady Magii, następuje zrewidowanie dokonań wyznawcy i podjęta zostaje decyzja dotycząca otrzymania przez niego wyższego poziomu wtajemniczenia.
Czwarty stopień wtajemniczenia zwany jest Habitatio, które dodaje się na końcu oficjalnego tytułu wyznawcy (np. „Magistrae Igne Habitatio”, „Magistrae Umbra Habitatio”).  Jest to stopień, który osiąga jedynie garstka wyznawców. Po jego osiągnięciu, wyznawca posiada możliwość dostępu do większości zasobów Dworu Magii oraz możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Magii w charakterze obserwatora.
Od osób z tym stopniem oczekuje się prowadzenia badań i dalsze specjalizowanie się w nauce. Habitatio często tworzą Ypothesis, przedstawiając nową prace niemal co roku, na każdym sympozjum. Nierzadkie w ich przypadku jest także nauczanie innych oraz tworzenie dużych zespołów badawczych pod okiem Professoris (zespoły takie zwykle składa się wielu osób z tym stopniem wtajemniczenia). W takim przypadku prowadzą oni badania oraz publikują Ypothesis grupowo.
Ci spośród Habitatio, którzy uznani są za pionierów w swojej specjalizacji, mogą otrzymać honorowy tytuł „Archimagistrae”, stanowiący o ich poświeceniu dla swojej specjalizacji – tacy ludzie uważani są za arcymistrzów w dziedzinie magii związanej ze swoim żywiołem.
By osiągnąć wyższy stopień wtajemniczenia, należy wykazać się wieloletnią pracą, wieloma napisanymi Ypothesis, które uznane zostaną za wielce prawdopodobne oraz posiadać co najmniej jedno Ypothesis, które zostało potwierdzone i stało się Thesis. Kolejny stopień wtajemniczenia nadawany jest podczas posiedzenia Rady Magii.
Piątym, najwyższym stopniem wtajemniczenia jest Professoris. Ci, którzy otrzymują tytuł Professoris, posiadają nie tylko wielką wiedzę związaną ze swoją specjalizacją, lecz także z wszystkimi innymi specjalizacjami magii. Każdy osiągający ten stopień posiada głos w Radzie Magii i staje się jej częścią. Professoris często prowadzą badania i tworzą zespoły badawcze. Bardzo często pod ich okiem powstają Ypothesis, a sami często tworzą Ypothesis, które uznawane są za Thesis.
Spośród Professoris wybierana jest osoba, której nadaje się honorowy tytuł „Archiprofessoris”. Taka osoba uznawana jest za przewodniczącego Rady Magii i jej zadaniem jest rozsądzanie kwestii spornych, wyznaczanie terminów Sympozjum oraz otwieranie ich.

Rada Magii jest najwyższym i jedynym organem ustawodawczym Etherium. Każdy członek rady (prócz przewodniczącego) posiada jeden głos (wszystkie głosy są równe). Do obowiązków rady należy decydowanie o wszelkich sprawach związanych z Etherium, takimi jak dodawanie nowych Thesis do Derivitae Theoretica czy zmienianie treści już istniejących Thesis.

24.03.2020, 18:51
Przeczytaj Znajdź
Opracowanie Etherium
#6

VI. Dodatkowe Informacje
 • Liczbami ważnymi dla Etherium są liczby 7 i 3.
 • Najwięcej wyznawców Etherium znaleźć można w Valen, Grimssdel, Mieście Handlowym oraz Lothil.

25.03.2020, 17:19
Przeczytaj Znajdź
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości

formularz kontaktowy / Oznacz wszystkie działy jako przeczytane / Wersja bez grafiki